Mental Health UK logoCyfrannwch at Mental Health UK

Sut mae'n teimlo go iawn ar y tu mewn?

Bydd 1 o bob 4 ohonom yn cael ein heffeithio gan broblemau iechyd meddwl bob blwyddyn yn y DU. Ond mae hwn dal yn bwnc sydd yn peri ofn neu'n anghyfarwydd. Mae'r safle yma wedi ei greu er mwyn eich helpu chi ddeall - a dechrau siarad - am rai o'r cyflyrau mwyaf cyffredin.

Mwy o wybodaeth