Nôl i'r hafan

Derbyn cymorth

Nid oes byth rhaid i chi ddelio gyda chyflwr iechyd meddwl ar ben eich hun. Mae yna ystod o gymorth ar gael gan bobl sydd yn deall ac yn medru helpu.

Elusennau sydd yn medru helpu

Mae Mental Health UK yn dwyn ynghyd pedair elusen iechyd meddwl, yn gweithio ar draws y DU er mwyn cynnig gwybodaeth a chymorth.

Lloegr

(Llun - Gwener 9.30am- 4.00pm, ac eithrio Gŵyl y Banc)

Cymru

(Llun - Gwener 9.00am- 5.00pm, ac eithrio Gŵyl y Banc)

Yr Alban

(Llun - Gwener 9.00am- 5.00pm, ac eithrio Gŵyl y Banc)

Gogledd Cymru

(Llun - Gwener 9.00am- 5.00pm, ac eithrio Gŵyl y Banc)

United Kingdom

24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.


A ydych yn poeni am rywun yr ydych yn 'nabod?

Os ydych yn credu bod ffrind, perthynas neu gydweithiwr yn cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl, efallai ei fod yn anodd iddynt siarad gyda hyn. Ond mae rhoi gwybod iddynt eich bod yno yn barod i wrando a chefnogi yn medru gwneud gwahaniaeth mawr. Am gyngor ymarferol ynglŷn â sut i ddechrau sgwrs, rydych yn medru ymweld â gwefan Amser i Newid Cymru.

Mae 1 ym mhob 3 apwyntiad i weld Meddyg Teulu yn ymwneud gyda phroblemau iechyd meddwl.

Efallai ei bod hi'n anodd i chi siarad am y ffordd yr ydych yn teimlo, ond mae pob Meddyg Teulu wedi derbyn hyfforddiant iechyd meddwl. Maent yn barod i gynnig y cymorth cywir i chi.

Speaking to your GP about Mental Health

Beth fydd yn digwydd?

Efallai y bydd eich Meddyg Teulu yn rhoi meddyginiaeth i chi, yn cynnig therapi siarad neu'n awgrymu newid eich ffordd o fyw. Maent hefyd yn medru eich atgyfeirio at dîm arbenigol os ydych yn credu eich bod wedi eich effeithio gan gyflwr mwy difrifol.

Manteisiwch i'r eithaf ar eich ymweliad

  • Cadarnhau a oes Meddyg Teulu yn y feddygfa gyda diddordeb mewn iechyd meddwl
  • Gofynnwch am apwyntiad dwbl os ydych yn credu bod angen mwy o amser arnoch
  • Ysgrifennwch eich teimladau a symptomau ar ddarn o bapur
  • Ysgrifennwch unrhyw gwestiynau ar ddarn o bapur
  • Ewch â rhywun gyda chi yr ydych yn ymddiried ynddynt

Mae'r hawl gennych i weld unrhyw Feddyg Teulu yn y feddygfa.

Os ydych i ffwrdd ac angen gweld Meddyg Teulu, rydych yn medru derbyn triniaeth frys neu gofrestru fel preswylydd dros dro gyda meddygfa gerllaw.