Nôl i'r hafan

Hanes y safle yma

Mae problemau iechyd meddwl cyffredin yn fwy cyffredin nag ydych yn credu. Mewn gwirionedd, mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar fwy o bobl bob blwyddyn na chancr neu afiechyd ar y galon. 

Er yr ystadegau uchel yma, mae dal cryn dipyn o stigma ynghlwm wrth y pwnc.

Mae’r safle yma wedi ei baratoi gan Mental Health UK. Rydym yn grŵp o bedair elusen iechyd meddwl sydd yn gweithio i wella bywydau pobl sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Goledd Iwerddon.

Ei nod yw eich helpu chi, a’r genedl, i ddeall – a dechrau siarad – am rai o’r cyflyrau mwyaf cyffredin.  

Cadarnhau'r hyn sydd yn digwydd go iawn ar y tu mewn.

Mae profiad pawb o iechyd meddwl yn wahanol. Ac nid yw'n hawdd medru gweld yr arwyddionbob tro. Mae byw gyda chyflwr yn medru effeithio ar sawl agwedd o'ch bywyd bob dydd, o'ch iechyd corfforol i'ch cartref, eich gwaith a'ch perthynas ag eraill.

Mae’r wefan hon yn olrhain straeon go iawn chwe pherson sydd yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl cyffredin. Rydych yn medru darllen am sut y maent yn teimlo, eu symptomau a’r triniaethau sydd ar gael. Rydych hefyd yn medru profi faint ydych yn ei ddeall am iechyd meddwl.

Mae yna gyngor ymarferol ar:

  • Ymweld â'ch Meddyg Teulu os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl
  • Beth ddylech ei wneud os yw rhywun yr ydych yn 'nabod wedi ei effeithio
  • Sut ydych yn medru helpu eich hun
  • Pwy y dylid cysylltu â hwy am fwy o gyngor

Er mwyn sicrhau bod y bobl sydd ar y wefan hon yn parhau yn anhsybys, rydym wedi defnyddio modelau yn y ffotograffiaeth.