Nôl i'r hafan

Tips hunan-help

Mae triniaeth a chymorth ar gael drwy'r amser gan y GIG. Ond mae'r pŵer gennych hefyd i helpu eich hun.

Siaradwch am hyn

Mae bod yn agored am eich iechyd meddwl yn medru creu dychryn ond dylai ffrind neu berthynas fod yn hapus i wrando


Rydych hefyd yn medru ffonio llinell gymorth er mwyn siarad gyda gwrandäwr sgilgar, neu i gwrdd gyda phobl eraill mewn grŵp cymorth sydd yn meddu ar brofiad tebyg ac yn barod i wrando.

Pethau eraill yr ydych yn medru ei wneud

  • Cadw'n heini neu'n mynd allan i'r awyr agored, hyd yn oed os yw hyn yn golygu mynd am dro yn unig
  • Ymarferion anadlu
  • Loga neu fyfyrdod
  • Bwyta bwyd iachus yn rheolaidd
  • Trefn bob dydd er mwyn rhoi mwy o strwythur i'ch bywyd
  • Cael digon o gwsg
  • Cadw dyddiadur o'ch hwyl fel eich bod yn ymwybodol o'ch symptomau
  • Gwneud rhywbeth creadigol fel ysgrifennu, celf neu gerddoriaeth
  • Cwrdd gyda phobl mewn clwb neu gymdeithasol leol
  • Gwirfoddoli