Nôl i'r hafan

Mental Health UK

Rydym yn cefnogi pobl sydd ag afiechyd meddwl- a'u gofalwyr, aelodau teulu a chydweithwyr, drwy ddwyn ynghyd pedair elusen DU.

  • Hafal yng Nghymru
  • MindWise yng Ngogledd Iwerddon
  • Rethink Mental Illness yn Lloegr
  • Support in Mind Scotland

Gyda'n gilydd, rydym yn credu ein bod yn medru helpu'r genedl - drwy rannu ffeithiau, creu mwy o ddealltwriaeth a siarad am sut ydym yn teimlo - i fyw bywyd mwy hapus ac iach.