Nôl i'r hafan

Polisi Preifatrwydd

Cyffredinol

Mae Mental Health UK yn cymryd llawer o ofal er mwyn diogelu eich preifatrwydd ac unrhyw fanylion personol yr ydych yn darparu i ni, boed drwy’r wefan hon neu unrhyw ffordd arall.

Nid yw’r microwefan yn casglu eich data ond os ydych am ddysgu mwy am ddulliau a pholisïau Mental Health UK ar gyfer casglu data a phreifatrwydd, yna ewch i’n prif wefan yma.

Efallai y bydd ein gwefan yn cysylltu gyda safleoedd allanol na sydd yn cael eu rheoli gennym, megis elusennau eraill neu ffynonellau o wybodaeth bellach. Dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys a phractis y safleoedd yma ac nid ydym yn medru bod yn gyfrifol nac yn atebol am eu polisïau preifatrwydd priodol.

Wrth barhau i ddefnyddio ein gwefan, bydd hyn yn cael eich ystyried fel eich bod yn derbyn ein harferion, practis o ran preifatrwydd a gwybodaeth bersonol. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y ffordd yr ydym yn delio data defnyddwyr a gwybodaeth bersonol cysylltwch gyda ni.    

Straeon cyflwr iechyd meddwl….

Mae pob cyflwr yn seiliedig ar brofiadau bywyd go iawn 6 person; er mwyn sicrhau eu bod yn parhau'n anhysbys, rydym wedi newid eu henwau a defnyddio modelau yn y ffotograffiaeth.

Casglu a storio data

Rydym yn cynnig y cyfle i chi gofrestru ar gyfer derbyn diweddariadau yn y dyfodol (ar e-bost). Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata er mwyn gwneud hyn. Er mwyn tanysgrifio ar gyfer diweddariadau am y gwaith yr ydym yn ei wneud er mwyn helpu pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl a sut ydych yn medru eu cefnogi, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda Mailchimp er mwyn ei brosesu. Dysgwch mwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Rydych yn medru newid eich meddwl ar unrhyw adeg, ac er mwyn dad-tanysgrifio, cliciwch ar y ddolen ar ddiwedd unrhyw e-bost yr ych yn derbyn gennym neu e-bostiwch info@mentalhealth-uk.org. Byddwn yn trin eich gwybodaeth gyda pharch, ac rydych yn medru parhau i ddiweddaru eich data, drwy gysylltu gyda ni neu drwy ddiweddaru eich hoff bethau mewn unrhyw e-bost yr ydych yn derbyn wrthym.

Cwcis

Mae cwci yn dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer cofio rhywbeth amdanoch. Oni bai am gwcis, mae gwefan fel pysgodyn aur sydd yn colli’i gof bob tro yr ydych yn ymweld â thudalen newydd. Unwaith eich bd yn ymweld â thudalen newydd, nid oes rhaid i’r wefan gofio pwy ydych. Er mwyn canfod mwy am gwcis, ewch i'r wefan hon.

Nid ydym yn casglu eich gwybodaeth ar y wefan hon, ac felly, nid ydym yn medru eich adnabod yn bersonol. Rydym yn defnyddio cwcis fel rhan o wasanaethau Google Analytcis, sydd yn caniatáu i ni fonitro'r defnydd o'r wefan mewn modd anhysbys.

Er enghraifft, os ydym yn canfod nad yw pobl yn dod o hyd i dudalennau neu gynnwys penodol (fel cymorth neu wybodaeth help), rydym yn medru newid y dyluniad a defnyddio'r adborth hwn er mwyn gwella profiad y defnyddiwr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y modd yr ydym yn defnyddio cwcis, mae croeso i chi gysylltu gyda ni.

Cwcis:

COOKIE NAMEWHAT IT'S FOREXPIRY
_gatYn cael ei ddenfyddio gan Google Analytics er mwyn atal y gyfradd geisiadauSesiwn
_gaYn cofrestru ID unigryw sydd yn cael ei ddefnyddio i greu data ystadegol ar sut y mae'r ymwelydd yn defnyddio'r wefan2 flynedd
_gidYn cofrestru ID unigryw sydd yn cael ei ddefnyddio i greu data ystadegol ar sut y mae'r ymwelydd yn defnyddio'r wefanSesiwn
laravel_sessionMae'r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn tracio'r sesiwn. Mae'n tracio data'r defnyddiwr, fel y manylion mewngofnodi.Sesiwn
XSRF TokenMae'r cwci yn cael ei ddefnyddio er mwyn atal ôl-nodion ar draws safleoedd, ac yn gosod terfyn amser o ran ffurflen ar gyfer diogelwch.Sesiwn